• English
  • български

В резултат на дълга комуникация с тийнейджъри, които са клиенти на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе, както и с ученици от училищата, в които „Еквилибриум” има работни взаимоотношения, през 2012 започнахме един експеримент в младежката дейност.

„Еквилибриум” реши да посвети време, пространство, персонал и средства за популяризирането на две паралелни инициативи – Музикална академия и Център за креативност, младежка комуникация и активност: ресурси.

Запознайте се с доклада, който представя извършеното до момента – Музикална академия 2012