• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСпециализирано помещение за подготовка за изслушване и разпит на деца, жертви и/ или свидетели на насилие беше официално открито с тържествен водосвет.

Приветствия от Областния управител и кмета на Русе, поднесени от техните заместници, както и от председателя на Общинския съвет, Директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе, Директор РДСП Русе и началник отдел „Контрол правата на детето“ ДАЗД Русе.

Откриването беше почетено и от много официални гости, представители на организации, инстититуции от града.

Разкриването на т.нар. „синя стая“ се реализира съгласно сключено Споразумение между Община Русе и Институт по социални дейности и практики (ИСДП), с финансовата подкрепа на Фондация ОУК, Швейцария, по проект „Чуй детето” II.

Сдружение „Еквилибриум“ осигури уютното и предразполагащо обзавеждане на помещението и цялостната организация на събитието, както и домакинството на протеклата след това кръгла маса на тема „Иновативен подход при изслушване на деца – жертва/ свидетели на насилие”.

Във връзка с практическия опит в специализираното изслушване, във форума се включиха съдия Марияна Шотева (Районен съд – Пазарджик, която представи проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, и д-р Надя Стойкова от ИСДП с презентация за участие на деца в правни процедури.

Активно участие в кръглата маса взеха заместник-председателя на Окръжен съд и на Районен съд Русе, прокурори, разследващи полицаи, инспектор ДПС и екипа от Комплекса (двама психолози и двама социални работници), който премина интензивно обучение през изминалите месеци за работа в специализираното помещение с деца жертви и/ или свидетели на насилие.

Разискваха се чисто практически въпроси, свързани с процеса на изслушване в „синята стая“, както и необходимостта от още промени в Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като направените през 2010 и 2012 такива не са достатъчни и това буди притеснения в участниците в процеса от страна на съда и прокуратуата.

Гостите от ИСДП разказаха много примери от богата си практика, убеждавайки представителите на съдебната система, че помещението може и трябва да се използва, без това да е в разрез с настоящата нормативна база и се позоваха на множество европейски документи, които правят това възможно.