• English
  • български

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Национална мрежа за децата изпрати отворено писмо  до  управляващите, с което настоява за конкретни, спешни мерки и действия от страна на правителството и държавните институции за ограничаване на риска за живота и бъдещето на децата в България и техните семейства.

През последните седмици в рамките на обявеното извънредно положение българското правителство представи редица мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и за ефективното подпомагане и грижа за хората, които то ще засегне. Oсновно действията са насочени към опазване на живота и здравето на населението, медицинския и немедицински персонал, както и мерки, насочени към възрастните хора и част от бизнеса. Всички тези мерки са навременни и необходими и ние като Национална мрежа за децата, обединяваща близо 150 организации в България, ги подкрепяме.

В същото време бихме искали да алармираме, че последиците от икономическата стагнация и изолацията могат да са пагубни за стотици хиляди български деца и семейства. Ситуацията по отношение на физическото оцеляване на цели групи деца и семейства, живеещи в риск от бедност и в тежки материални лишения, се влошава с всеки изминал ден. Напомняме, че децата, живеещи в риск от бедност и социално изключване, са над 400 000 , като бедността при децата е в пряка зависимост от бедността на родителите. Има много деца в България, чиято основна храна до момента преди извънредното положение се осигуряваше в училище – днес с дистанционното обучение, те вече нямат достъп до нея. Нещо повече, това е валидно не само за децата и семействата, живеещи в крайна бедност, но и за хиляди хора, които досега не са били в това положение. Работещи родители попадат в капана на бедността и глада поради принудителен неплатен отпуск, загуба на работа и на източници за осигуряване на издръжката на семействата си.

Организациите от Мрежата, които работят пряко на терен с бедни деца и семейства, алармират за редица случаи на семейства, които не могат да припечелят сумата от 5-10 лева на ден, на която разчитат от дейности като прекопаване, събиране и продажба на билки и пластмаса, миене на витрини и др. Увеличава се и броят на бедстващите, които са съкратени или спрени от работа. Ситуацията се влошава дотолкова, че достъпът до основни храни става все по-труден. Налице е сериозен риск от настъпване на масов глад и увеличаване на случаите на домашно насилие, кражби и други престъпления от битов характер в резултат на ограниченията и утежнената икономическа ситуация. Наред с това, съществува реална опасност деца, които наскоро са реинтегрирани в семействата, да бъдат изоставени повторно поради липса на възможност на тези семейства да се погрижат за базовите им потребности и така отново социалните услуги да започнат да се пълнят с деца вместо те да останат в семействата си. Децата в тази ситуация отново се оказват най-потърпевши.

Правителството до този момент проявява решителност с прилагането на предпазни ограничителни мерки, но грижата за най-уязвимите групи хора е недостатъчна. Сред тях са и децата и семействата, живеещи или изпаднали сега в бедност – това са деца и семейства, които не могат да си позволят редовно хранене, консумация на месо, които живеят в мизерни жилищни условия и не можеха да поддържат дома си адекватно топъл дори преди кризата, предизвикана от пандемията. Дори да не бъдат засегнати от самата пандемия, днес те са в друг сериозен риск – да останат без възможности за задоволяване на техните и на децата им базови потребности. Наред с кампаниите за подкрепа на здравната система, гражданските организации полагат сериозни усилия, за да подкрепят семействата в нужда, но това не е достатъчно. В същото време виждаме, че много страни като Великобритания, Франция, Германия и други вземат мерки, за да не допуснат нито една компания да фалира и нито един човек да остане без средства за задоволяване на най-базовите потребности.

В тази връзка настояваме за три конкретни действия от страна на Правителството:

1. Да се изготви спешен правителствен план за осигуряване на основни хранителни продукти и достъп до храна за най-уязвимите семейства с деца. Ние, гражданските организации, работещи пряко с тези семейства, сме готови да подкрепим и съдействаме за изпълнението на тези мерки, така че тези продукти да бъдат доставени по места съвместно с общините и другите органи по места.

2. Да се изготви анализ на рисковете и да се планират дългосрочни мерки с ясни срокове и ангажименти за възстановяване след кризата за най-засегнатите сектори и уязвими групи от хора, в т.ч. и хора, практикуващи свободни професии, като се вземат предвид броя на трудно обслужваните и необслужвани кредити, прогнозите за равнището на безработицата, риска от изпадане в бедност и т.н., за да се гарантира здравето, благосъстоянието и спазването на правата на всички деца и подкрепа за техните семейства след преодоляването на пандемията.

3. Да се предвидят конкретни мерки, насочени към децата и техните семейства, за осигуряване на психологическа и социална подкрепа за преодоляване на огромния стрес и несигурност, причинени от кризата. Това е особено важно с нарастващия риск от допълнителни негативни последствия от ситуацията като увеличаването на броя на самоубийствата, насилието и кризите в семействата. Социалните услуги в България могат да бъдат от изключителна полза в прилагането на подобни мерки.

Ние от Национална мрежа за децата сме готови да подкрепим държавните институции, така че нито едно дете не заспива гладно или да остане без семейство!

Снимка: pixabay.com