• English
  • български

Екипите на „Еквилибриум“ включиха в кампанията кмета на Община Бяла и кмета на Община Русе, както и техните екипи. Гривнички и книжката на „Еквилибриум“ „Пътеводител в страната на доброто родителство“ получиха и децата и учителите от НУ „П. Р. Славейков“, СУ „П. Волов“, ДГ „Стадиона“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Бяла, както и представителите на Отдел „Закрила на детето“ Русе и Бяла, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ДГ „Русалка“,  РАЛИЗ, РЗИ, ДГ „Здравец“, ОУ „Ал. Константинов“.

Целта на кампанията е да ангажира възможно най- много родители и активни граждани към общата ни кауза –  всяко дете да има щастливо детство.