• English
  • български

„Еквилибриум“ бе удостоен с наградата „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградата се връчва персонално на Изпълнителния директор Галина Бисет. Това стана ясно на днешното 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето на ДАЗД („Еквилибриум“ е член на съвета).

Тази година ДАЗД навършва 20 години от своето създаване и по този случай учредява тези награди, за да признае приноса на организации, личности и институции в политиките, свързани със закрилата на децата в България.

„Еквилибриум“ получава признанието за своя проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, финансиран от Фондация Villum, Дания и изпълняван в партньорство с  VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания.

Общата цел на проекта е да се стимулира националната информираност за важността на високото качество в грижата и образованието в ранното детство. Това ще бъде постигнато чрез създаване на съвременни педагогически практики и учебни среди в пилотните детски градини и създаване на информираност сред ключовите заинтересовани страни и националните медии. Действията по проекта ще доведат до трансформация на педагогическия подход и учебна среда в столичната детска градина „Братя Грим“ и русенската детска градина „Снежанка“.

Персоналът на българските детски градини посети детски градини в Дания и премина през 8 учебни модула, предоставени от преподаватели от VIA колежа. Те бяха насърчавани да въвеждат нови елементи в своите педагогически практики – стъпка по стъпка. Първите промени с отлични резултати за децата са отчетени от педагогическите екипи и са свързани с храненето на децата, които в момента вземат активно участие в сервирането и отсирвирането на храната (не са пасивни в целия процес по приготвянето на тяхната харна). Направена е голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и естествени материали в различни метеорологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават света и заобикалящата ги среда. Музиката е станала неразделна част от ежедневието на децата. Слушат музика подходяща за възрастта им, пеят песни, но сега вече звучи класическа музика през деня и се използва и за начало и края на различни дейности, което прави много по-приятно структурирането на различните дейности през деня за децата. Детските градини реорганизираха пространствата си така, че да осигуряват различни кътове за занимания по желание на децата: с малки модули са отделени пространствата в следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център, а за момчетата има работилница, джаги, различни конструктори и гаражи.

Най-значима е промяната в педагогическото взаимодействие с децата: сега вече всички педагози се стараят да променят своята позиция спрямо децата  – не фронтална и от високо, а да са до тях и на тяхното ниво (седнали на земята или на столче до тях). Проектът продължава до Юни 2022 и се надяваме, че след това този пилотиран модел ще бъде възприет от все повече детски градини и ясли в страната.