• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСлед като спечелихме, обявения от Община Русе, конкурс в края на 2013 година за доставчик на услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе, Сдружение „Еквилибриум“, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“ подновихме договора с Общината за следващите три години.

Сдружение „Еквилибриум“ и КОО – Русе предоставяме услугите от 2009 година и успяхме да се наложим като доставчик с доказано високо качество не само в региона, но на национално и международно ниво. Комплексът включва: Център за обществена подкрепа със звено Спешени прием, Център за работа с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип, т.нар. „Розова къща“.

Комплексът беше обявен за център на най-добра практика през 2010 г. в Амстердам от Консорциум на здравни, социални и образователни организации и институции, а социалните услуги, предлагани в КСУДС от „Еквилибриум“, са сред най-модерните в международната практика на грижата за децата и семействата.

С изпълнението на проекта „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – Тетевен и изграждане на Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)”, в партньорство с британската организация „Надежда и домове за децата“, сдружението се включи активно и в националния процес по деинституционализация. В резултат на това беше закрит първия дом за бебета в страната, а именно този в Тетевен и бе създаден Център за обществена подкрепа, а през 2012 година „Еквилибриум“ се включи като експертен партньор на „Надежда и домове за децата“ – клон България в преструктурирането на 8 пилотни дома за медико социални грижи в цялата страна.

Комплексът за социални услуги в Русе се превърна в ресурсен център за обучение и споделяне на опит и в търсен партньор от социални специалисти от цялата страна. А по новата обучителна програма „ЕКсперт“, съдържаща 8 модула, бяха обучени 71 и един специалиста от социалната сфера в рамките на година и половина.

Но най – голямото признание за нас – екипът и служителите на комплекса – е признанието на семействата и децата, които подпомагаме, както и доверието от страна на русенци и на съмишленици от различни градове и села в цялата страна. Те повярваха в мисията и каузите на „Еквилибриум“ и подпомагат усилията ни с много материални дарения, но и с много доброволен труд, помощ и подкрепа, които трудно могат да бъдат остойностени.

На 03.01.2014 г. служители и ръководство отбелязахме новото начало с красива торта, направихме равносметка на постигнатото, на проблемите и трудностите и поставихме отново високи цели пред себе си, за да сме в полза на общността и да осигурим още по – високо качество на предоставяната от нас подкрепа на децата и техните семейства.

Пожелахме си повече доброта и щастие за всички!