• English
  • български

Децата и младежите с увреждания, за които се грижи „Еквилибриум“ в няколко центъра от семеен тип получиха още един шанс за комуникация и контакти.

Това става възможно чрез използване на помагащи технологии за контрол с поглед – съвременен високотехнологичен метод за допълваща и алтернативна комуникация, при който чрез движения на очите и насочване на погледа може да се използва специализиран софтуер за комуникация, синтезирана реч, обучение, развитие на когнитивни умения. Този метод и технологията бяха представени на втората международна конференция на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии” в началото на м. ноември 2019 г. в София, наред с международния опит, политиките в България и опита на български специалисти, демонстрации и изложение на помагащи технологии от Швеция, Великобритания и Италия.

По проекта на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии” „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед” са включени 6 деца от ЦНСТДМУ „Розовата  къща” и ОДУ „Слънчо”, управлявани от СНЦ „Еквилибриум”. Поради тежестта на уврежданията си тези деца изпитват трудности с комуникацията и за това екипите на Еквилибриум“ винаги сме търсили алтернативни форми децата да могат да изразяват желанията и емоциите си. Новата технология дава такава възможност. С децата два пъти седмично работят сътрудниците на АСИСТ Ел. Петрова и П. Йорданова – Стефанова. Децата много бързо се ориентираха какво да правят и работят с желание и въодушевление – избират съответните символи чрез поглед или докосване с пръст. В отговор на въпрос от специалиста придвижват четка, която изчиства картинка, рисуват с пръсти цветни линии и кръгове, а след това „свирят” на виртуално пиано и правят много други неща. Сътрудниците от АСИСТ споделят, че децата напредват бързо и задачите постепенно се усложняват. Заниманията, които са полезни и забавни за децата ще продължат в рамките на една година.