• English
  • български

Обучение на тема „Управление на хора и екипи“ проведе ръководството на „Еквилибриум“ за екипа от менижъри на социалните услуги, които организацията управлява. Обучението се състоя изнесено в рамките на два дни и имаше и своите елементи на тийм билдинг.

Услугите, които управлява организацията са изключително тежки и въпреки дългогодишния опит на управителите на отделните услуги е отчетена необходимостта от непрекъснато актуализиране на знанията и уменията им, което съвпада и с изисванията по новата Наредба за качеството на социалните услуги.

През призмата на различни актуални теории за управлението на хора и процеси бяха разгледани актуалните предизвикателства пред мениджърите – трудна среда, произтичаща от липсата на квалифицирани хора за социалната сфера или пък завършили млади такива, които са с нереалистични очаквания за работата си в социалните услуги, трудната финансова ситуация, идваща от недостатъчните бюджети в сферата, както и необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на хората, които са на ръководни позиции, за да могат да се справят с тези нови ситуации.