• English
  • български

P1090770На 24 и 25 юни 2010 г. в град Троян, Област Ловеч, екип на „Еквилибриум” и „Надежда и дом за децата” проведе обучение за специалисти от ловешка област.

Темата бе: Осиновяването през призмата на най-добрия интерес на детето. Обучението беше водено от Надежда Петрова, психолог, с богат опит в предоставянето на услуги за осиновители в Комплекса за социални услуги – Русе от създаването му до края на 2009. В обучението се включиха 10 представители на Отделите „Закрила на детето” от област Ловеч и община Червен Бряг и един представител на РДСП – Ловеч. Обсъдихме какви биха могли да бъдат последствията от настоящите практики по осиновяване върху развитието и благосъстоянието на децата и какво трябва да се подобри, за да бъде защитен по-добре интереса на детето.