• English
  • български

24-1Дейвид Бисет, Ели Карачорова и Люба Любенова бяха водещи на заключителната презентация от амбициозната кампания по приемна грижа, организирана и проведена от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Ели, нашият координатор комуникации, обяви, че от старта на инициативата през февруари до този момент, екипи от Комплекса са посетили 32 населени места в Русенска област – с 12 повече от първоначално предвидените. Основната цел, която си бяхме поставили бе да повишим информираността на населението за приемничеството и – разбира се – да открием кандидати за приемни родители. В Плана за изпълнение на правителствената Визия за деинституционализация са предвидени стъпките, които ще бъдат предприети в национален план, за да бъдат затворени 32 дома за бебета в България. Страната ще има нужда от 700 приемни семейства, които да подкрепят процеса на извеждане на децата до 3-годишна възраст от институциите, в които са настанени към момента.

Дейвид упражни уменията си на китара, а след това доста по-младите и надарени музиканти – Вихрен и Елена свириха, докато през това време зад тях се прожектираха снимките и видеоклиповете, използвани в проведените презентации, посланията, които стигнаха до стотици хора, посетили информационните срещи. Люба беше едновременно и фотограф и оператор на компютъра.

С удоволствие можем да кажем, че по-голямата част от персонала, работещ в Комплекса, който взе участие и в кампанията, присъства сред публиката. Дейвид изрази възхищението си от работата им и аплодира усилията, които екипът положи през изминалите месеци.

Бихме искали да благодарим на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” за позволението да използваме залата им, както и за техническата поддръжка, която ни оказаха по време на вечерта.

Нашите партньори от Клуб „Отворено общество” – Русе ни помогнаха с разгласяване на информацията за провеждане на събитието и сме благодарни за постоянната подкрепа, която оказват в работата ни.