• English
  • български

През месец октомври 10 деца ползващи социални услуги в Център за работа с деца, към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, заедно с ученици от още две училища в града, участваха в еднодневни образователни екскурзии по проект на Туристическо дружество „Приста” – „Дунав – синьото училище”. Целта на пътуванията бе децата да се запознаят с биоразнообразието на влажните зони, опазването на застрашени видове растения и животни.

На 14 октомври 2017. децата заедно със своите ръководители посетиха изследователската станция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания до село Нова Черна, където орнитологът Страхил Пеев сподели опита си и показа нагледно как се улавят, изследват и опръстеняват диви птици. Също така наблюдавахме двойки червени ангъчи – световно застрашен вид, чиято популация се подпомага чрез дейността на тази станция. По-късно в същия ден децата посетиха Музея на дунавския риболов и лодкостроене в гр. Тутракан, където научиха и видяха експонати свързани с дунавския  риболов.

На 28 октомври 2017г. посетиха природен парк Персина в гр. Белене, гр. Свищов и местността „Паметниците”. Децата имаха вълнуваща среща с представителите на Българско Дружество за Защите на Птиците – Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев, които разказаха за биоразнообразието в парка и проведоха онагледяваща беседа в посетителския център в Белене. Децата наблюдаваха различни птици с бинокли и търба, като в непосредствена близост можеше да се видят Дунавските острови Голям Персин, остров Щуреца, остров Магареца и красивите пясъчни коси по реката между тях. По пътя от Русе към Белене, както и на връщане, бяха посетени още два обекта в град Свищов – историческата местност Паметниците и къщата-музей на писателя Алеко Константинов.

Сърдечни благодарности на нашите приятели от ТД „Приста” които за пореден път ни включват в дейности по техни проекти и дават възможност на децата, ползващи услуги в Комплекса, да опознаят биоразнообразието във влажвните зони, със защитени растения и животни, да разширят знанията си на практика и да общуват с природата.