• English
  • български

Това не е детска градина. Не е просто обучителен или ресурсен център. Това е място за срещи на семейства с малки деца и неформална среда, в която демонстрираме на колеги нашите методи. Учене чрез игра и изследване се отнася както за децата, така и за възрастните.

Знания за детското развитие лесно се преподават на теоретично ниво, чрез книги и обучителни материали. Ние поемаме предизвикателството да покажем подходящи за съответния етап на детско развитие практики. Действията ни отразяват нашите принципи, които ще демонстрираме в различни практически ситуации.

Надяваме се да ви хареса това, което правим и да се присъедините към нашата общност. Бихме искали да създадем мрежа около нашия център, за да променим практиките на грижа и учене в ранното детство в България. Необходима ни е вашата помощ.