• English
  • български

Повечето родители се чудят дали правят нещата правилно. Разбира се, че „перфектният” родител не съществува.

Всички срещат трудности и всички се тревожат за въздействието, което оказват върху децата си. Едно от нещата, за което родителите се тревожат най-много, е въпросът за дисциплината и как да накарат децата си да се държат добре. Това може да окаже голямо затруднение за много родители. Изглежда всеки има собствено мнение за това как да отглежда деца успешно. Дали прекалено малко дисциплина означава, че децата са извън контрол? Дали прекалено много ще ги обърне срещу вас? Знаем, че децата се нуждаят от граници, за да се чувстват сигурни, но никак не е лесно да поставим тези граници.

Този материал насочва вниманието към това как да насърчаваме доброто поведение на децата чрез позитивно въздействие и можете да го прочетете тук