• English
  • български

„Не е възможно да се елиминират всички рискове.

Обаче ние имаме задължението да оказваме закрила на хората – служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме – доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с действителните законови действия, които ние предприемаме при доставката на услуги според програмата за управление, която сме внесли на общината, или с физическата среда и обстоятелствата, при които тези действия са предприети.” Каква е дефиницията за риск, която „Еквилибриум” приема?

Кои са критериите, с които измерваме риска, как го оценяваме и какви предпазни мерки вземаме ще прочетете тук