• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПоредното вътрешно обучение за експертния екип на Комплекса за социални услуги бе полезно и забавно. „Комуникативни умения за справяне в конфликтни (критични) ситуации“ провокира креативността и екипния дух на екипа в Комплекса.

Под ръководството на психолога Десислава Лясова, социални работници, психолози и педагози от екипа си припомниха позабравени умения за комуникация в конфликтни ситуации и научиха някои съвременни стратегии за реагиране при такива, а те са доста често срещани в ежедневната социална работа.

Обучението е част от годишния план на „Еквилибриум“ за развитие на персонала в Комплекса.