• English
  • български

PRIDE 2014 (4)За втори път Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе подготвя група от кандидат – приемни родители по американската програма ПРАЙД .

Тя е (материали за родители за информация, развитие и образование) предназначена за обучение на кандидат – приемни семейства и кандидат – осиновители.

Програмата е създадена, за да повиши качеството на приемната грижа и услугите по осиновяването, като предлага стандартизиран и структуриран модел за набиране подготовка и подбор на приемни родители и осиновители. ПРАЙД помага на кандидат-приемните родители и осиновители да усвоят компетенциите, необходими за да изпълняват ролите си.

На 15.08.2014 г. в КСУДС се проведе последната сесия от обучението по програма ПРАЙД, озаглавена „Приемане на ПРАЙД – вземане на информирано решение”.

Целта на заключителния панел е да бъде дадена възможност на участниците в обучението да получат информация по теми, които най-много ги интересуват или притесняват и на база получената информация да вземат своето информирано решение да станат или не приемни родители.

По време на тази сесия кандидат – приемните родители се запознават с различните институции, ангажирани в системата за закрила на децата, канят свои близки и приятели, които ще ги подкрепят по пътя на приемничеството, представят своите идеи и отговарят на въпроси.

На събитието присъстваха директорът на РДСП – Русе г-жа Кристина Георгиева, директорът на ДСП – Русе г-жа Росица Иванова, началник ОЗД – Русе г-жа Милена Неделчева, г-жа Петя Лазарова -старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО на МОН, главен експерт „Закрила на детето” в РДСП г-жа Сн. Георгиева, г-жа Антоанета Ябанозова от БЧК, г-жа Галя Георгиева от Екипа по приемна грижа към Община Русе, работещ по проект „И аз имам семейство”, гл. социален работник от ОЗД – Русе М. Савова, които от професионална гледна точка споделиха с какво се гордеят по отношение на приемната грижа. Своите истории разказаха действащи приемни родители, включително и от първата група ПРАЙД, семейство кандидат – осиновители, които само преди ден са имали първи контакт с дете от приемно семейство, биологичен родител, чието дете бе за кратък период в приемна грижа и отново се е върнало в семейството си. На срещата бе показана част от учебен филм за професионалните приемни семейства в Русе, поели отговорността да се грижат за деца с проблеми в развитието. Присъстващите бяха поздравени от управителя на СНЦ „Еквилибриум” Д. Бисет, който сподели лична история за контакта си с децата и връчи на кандидат-осиновителите сертификати от обучението.