• English
  • български

На среща с медии, Галя Бисет разказва за предотвратените случаи на изоставени деца и новите услуги, предоставяни от „Еквилибриум“ в социалния комплекс в Русе