• English
  • български

Много радост и забавления поднесе СНЦ „Еквилибриум” на децата, участвали в осмия Празник „Приятели на осиновяването” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе.

Това бе първата инициатива от Информационната седмица на осиновяването /24.09.17 г. до 28.09.17 г./, която се провежда за четвърта година по инициатива на Българска асоциация осиновени и осиновители.

Всички деца бяха поздравени от директора на Комплекса за социални услуги – г-жа М. Влахова и началник Отдел „Закрила на детето” – г-жа М. Неделчева. Завладяващият треньор по зумба Василена Димова увлече малки и големи да танцуват и играят. Красота и талант показаха представители от Танцова формация „Русчук” с главен художествен ръководител Богдан Донев и от мажоретен състав „Екстрийм” към ОМД и танцово студио „Импулс” с ръководители Петя Бонева и Вероника Миланова. След песните на Алекс Неделчева, децата представиха и своите таланти пред микрофона – песни и стихотворения. Всички присъстващи се хванаха за ръце на хоро, заедно, като голямо и единно семейство.   

Празникът, тортите, без които не може един рожден ден, и почерката за всички се случиха благодарение на дарителите: Виенска сладкарница „Емейа” – Елена Попова, сем. Петкови, сем. Генджеви, сем. Тотеви, сем. Димитрови, сем. Рамаданови, сем. Шавкови, сем. Исмаил, г-н П. Петров, г-жа Д. Николова. Всички деца заедно пуснаха в небето балони със своите желания. По време на празника бяха изложени и техни рисунки на тема „Моето семейство”, а изложбата продължава и по време на цялата Информационната седмица на осиновяването.

Инициативата е на осиновителите, кандидат – осиновителите и приемните родители от постоянната група за взаимопомощ, фасилитирана от екип на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса, която съществува вече повече от 11 години. Те взеха активно участие и в провелата се през седмицата дискусия в Комплекса за тенденциите и проблемите свързани с процеса на осиновяване. Заедно с представители на ключовите институции – Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и екипа на „Еквилибриум“ се подготвят предложения за преодоляване на проблемите, споделяни от почти всички кандидат-осиновители и осиновители. Предложенията ще бъдат представени на професионален форум в София на 6 октомври, организиран по инициатива на Българска асоциация осиновени и осиновители, в който участие ще вземат и представители на МТСП, ДАЗД, Министерство на правосъдието и Регионалните дирекции социално подпомагане.  Целта е да се подобри подготовката на децата в процеса на осиновяване, подкрепата преди и след самото осиновяване както за децата, така и за родителите, така че адаптацията и за двете страни да е максимално плавна и лишена от стрес и негативни емоции.

Седмицата, посветена на осиновяването продължи с отворени врати за всички, които желаят консултации със специалисти в Комплекса за социални услуги. Бъдещи и настоящи родители на осиновени деца имаха възможността да се срещнат и консултират с логопед Стела Пасева, управител на логопедичен център „Логоленд” и клиничен психолог и психотерапевт Пенко Деков с дългогодишен опит по отношение на диагностиката и разбирането на детския емоционален и психичен свят. Те, както и психолози и социални работници от комплекса посрещнаха интереса и въпросите на желаещите да получат повече информация за подготовката, протичането на процеса по осиновяване, както и подкрепата по време на съвместното съжителство детенце – родители в и след процеса на адаптация.

На 27.09.2017 г. кандидат – осиновители и родители на осиновени деца гостуваха в новия Семеен център на „Еквилибриум“, където малчугани и възрастни се забавляваха заедно в света на ранното детство.

Седмицата завърши символично с прекрасната инициатива на кандидат-осиновители и вече родители на осиновени деца, които засадиха не едно, не две, а три дъбови дръвчета – символ на продължаващия живот, стабилността и устойчивостта. Така инициативата „Приятели на осиновяването” остави следа в двора на Комплекса в Русе.