• English
  • български

deividПредседателят на сдружение Еквилибриум Дейвид Бисет участва в среща, инициирана от международната неправителствена организация World Vision

Форумът се състоя през изминалата седмица в Бущени, Румъния. В него се включиха представители на Албания, Сърбия, Косово, Молдова, Кипър, Италия, Армения, Ливан и др.

Една от целите на срещата беше да се повишат уменията на участниците за защита на правата на децата – тема, във връзка с която световнопризнати експерти направиха презентации за най-новите и успешни практики за застъпничество.

Дейвид Бисет, като член на управителния съвет на Национална мрежа за децата в България, участва и в срещата на Childpact – организация, която обхваща осем национални мрежи с над 500 неправителствени организации, работещи с или от името на децата. Коалицията е известна с лобистките си действия в световен мащаб.

Сегашната инициатива беше насочена към насърчаване на междуправителствено сътрудничество в Черноморския регион по въпроси, свързани с правата на детето, както и създаването на регионален механизъм за финансиране на неправителствените организации, работещи с деца.

На срещата в Румъния беше планирана следващата среща на коалицията да се състои през юни 2013 г. в Брюксел.