• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERA1. „Управление на социалните услуги ЦОП,ЦРДУ, ЦНСТ”

Обучители: Надежда Петрова, Стефка Петева

Дни за провеждане: 16 и 17.06.2015 год

2. Работа в екип – можем ли и как?”

Обучители: Светла Межри, Елена Петкова

Дни за провеждане: 24 и25.06.2015 г.

3. „Фотдонабиране без аналог”

Обучител: Елена Петкова

Дни за провеждане: 07 и 08.07.15 г.

4. „Осиновяването през призмата на защита на най – добрия интерес на детето”

Обучители: Янка Делева и Надежда Петрова

Дни за провеждане: 14 и 15.07.15 год.

5. „Куклотерапия, психодрама и цветотерапия”

Обучители: Милена Влахова и Ивелина Дандовска

Дни за провеждане: 10 и 11.06.15 г. и 01.07. и 02.07.2015г.

За повече информация на www.eq-bg.org

Лице за контакт: Стефка Петева

Тел. 0884624587

s.peteva@eq-bg.org

СНЦ „Еквилибриум”