• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ рамките на проект на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“  сдружение „Еквилибриум“ беше избрано като една от 15 – те най-добри практики (от общо 50) в  Превенцията на изоставянето на деца и ранна интервенция при деца с проблеми в развитието.

На 24 април в София се състоя заключителната конференция на проекта на Министерство на труда и социалната политика, изпълняван в партньорство с организации и институции в областта на детските политики от Италия. Бяха представени резултатите от целия двугодишен проект и беше направен сравнителен анализ между България и Италия в контекста на деинституционализацията и грижите за децата.

За разлика от България, Италия приема закон за закриване на всички институции за деца още през 2001 година и целият процес приключва в рамките на 5 години – през 2006 година. Сега най-голямото предизвикателство пред италианците е справянето с емигрантите, голям процент от които са непридружени деца.

В България процеса на деинституционализация получи своя силен тласък и политическа воля с приемането през 2010 година на Националната визия за деинституционализация на децата в България и Плана за нейното изпълнение. Сдружение „Еквилибриум“ е  активен участник в този процес както на местно, така и на национално ниво. Заслужено е вниманието към представената от организацията практика в превенцията на изоставянето на деца и ранната интервенция при деца с проблеми в развитието. Всички, които познават добре работата на управлявания от „Еквилибриум“ Комплекс за социални услуги знаят, че едно от основните направления в работата на комплекса е превенция на изоставянето на деца, което се реализира чрез няколко взаимно свързани програми : „Превенция на ниво родилен дом”, „Ранна интервенция за деца със специални нужди”, родителска група за взаимопомощ и подкрепа „Необикновени родители – необикновени деца”, Програма „SOS – родител” и „Семейно планиране”. Всичко това е свързано и с много активна работа „на терен“ за повишаване здравната култура на жените от рискови и маргинализирани групи по отношение на семейното планиране, проследяване на бременността им за намаляване на риска от раждане на деца с увреждания и повишаване компетентността им за обгрижване на деца в възрастовата група 0 до 6 години.

Ключът за успеха на специалистите от „Еквилибриум“ е в дълбоката им убеденост в това, че родителят е най – добрия „експерт” спрямо своето дете, защото той знае най – добре как да го утеши, как да облекчи болката му, как да го подкрепи, за да преодолява трудности и предизвикателства, как да му помогне да порасне. Освен това според Европейското и Българското законодателство право на всяко дете е да расте и да бъде отглеждано в семейна  или в близка до семейната среда.

Добрата практика на „Еквилибриум“ ще бъде включена в специално издание на Министерство на труда и социалната политика, което предстои да бъде публикувано и разпространено в цялата страна до месец.