• English
  • български

Двудневен отдих за приемни семейства беше организиран на 26 и 27 юни 2013 г. в село Писанец и поречието на река Бели Лом.

Инициативата стана възможна благодарение на сътрудничеството между Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Секретариата на ОС на БЧК – Русе. Почивката е подарък за усърдната целогодишна работа на 15 приемни семейства, някои от които са включени в проекта „И аз имам семейство” на Община – Русе.

В рамките на почивката беше проведено поредното поддържащо обучение за приемни родители на тема „Постигане на непрекъснатост и устойчивост в живота на приемното дете”. Докато възрастните се обучаваха и дискутираха по темата, за 13-те деца бяха организирани забавления и почерпка от 12 доброволци на Българския младежки Червен кръст – Русе.

Почивката беше осигурена от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, администриран от СНЦ „Еквилибриум” с партньор „Клуб „Отворено общество” – Русе, чрез финансиране от организацията „Надежда и домове за децата” – България, а от БМЧК – чрез проекта „Програма за деца и младежи, напускащи социалните институции” с финансиране от фондация „Велукс”.