• English
 • български

Нашата запазена марка са летните лагери!

Виж още…

Главна цел на Еквилибриум е да премахне бариерите, които разделят:

 • Училище и Общност
 • Децата и откривателското взаимодействие с естествения свят

Образователният опит на децата трябва да включва:

 • Участие в гражданското общество
 • Изследване на естествения свят

Това помага на децата да се справят с огромния обем информация, насочен към тях – информация, която е политизирана, глобализирана или поднесена като частични модули и формули.

Проблеми на дидактическото обучение:

 • Децата не усвояват житейски умения
 • Децата са лишени от приключение и стремеж да открият света за себе си

Лишаването от приключение води до:

 • Липса на инициатива
 • Заместване на дълбокото вътрешно чувство за себепознаване и стойност с повърхностна самоувереност, основана на заетост и социален статус
 • Ограничена рефлективност; прекомерен индивидуализъм
 • Неумение да се вземат решения, да се разрешават проблеми и да се оценява риска

Децата са лишени от приключение, защото:

 • Опитваме се твърде много да ги закриляме
 • Образованието се съобразява с капацитета и удобството на обучаващия, а не с потребностите, характера и възможностите на обучавания