• English
  • български

Нестандартно обучение за млади българчета, на които им предстои да живеят в Нова Европа.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:

Дейвид Бисет: Дейвид е председател на УС на „Еквилибриум” и с особена отговорност за детското включване и младежкия активизъм. Дейвид е ръководител проект на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и заедно с Галя са изработили и внедрили системи за управление, базирани на силните страни, мотивиращи професионалното представяне на членовете на екипа и с осезаемо и измеримо въздействие върху качеството на живот на децата в риск и техните семейства.

 

Галина Бисет: Галина управлява европейската дейност на британската

организация „Надежда и домове за децата”, която е специализирана в

деинституционализация и развиване на услуги, които помагат на децата да

останат заедно с родителите си или да израснат в среда, близка до семейната.

Има международен опит в обучението на експерти, специалисти, формални и

неформални мрежи както на възрастни, така и на деца и младежи. Галина

управлява проекти в Централна и Източна Европа. Тя е консултант на Комплекса за социални услуги в гр. Русе и насърчава иновация в развитието на социалните услуги и човешкия ресурс.

Елена Петкова: Квалифициран педагог и фасилитатор, Елена е сред най-ранните

пионери в развитието и разпространяването на интерактивни модели на обучение

в България. Тя е високо квалифициран аниматор, който може да осигури

практическо вникване в силата на играта.

Неин „специалитет” е груповата работа с деца и младежи, а и тънките трикове за

създаване на положителен публичен имидж и вдъхновяващата реклама.