• English
  • български

Uncategorized

Участието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията на Обединените нации за правата на детето и това не е случайно. Единствено чрез активното участие във всичко, което ги касае, те могат да приемат и разбират правила и норми, причини и следствия. Могат да се научат да поемат отговорност за собствените си избори, решения и уверено и творчески да създават бъдещето си.

Възрастните сме тези, които можем и трябва да ги подкрепим в това. Не е толкова сложно! Нужно е уважение,… Continue reading

Процесът на деинституционализация на децата в България е предизвикателство и в същото време е барометър за хуманността и зрелостта на обществото ни, т.е. на всички нас като хора и специалисти.

Като модел на грижа новите резидентни услуги в общността, за разлика от институционалния модел не разглежда децата изолирано, а във връзка с основните грижещи се за тях възрастни, съседите, училището, услугите, които посещават, приятелите, не на последно място – биологичните им семейства (защото много от децата в Домовете за деца… Continue reading

Медийните ни партньори заявяват – „Никой не го прави като Eквилибриум!” Всичко изглежда импровизирано и спонтанно, изключително забавно и в същото време образователно.

Резултатът се дължи на многогодишен опит, старателна подготовка и внимание към най-дребните детайли. Еквилибриум се гордее с репутацията си на организатор на иновативни и незабравими събития, работилници, излети  и лагери за деца и младежи, включително деца със специални потребности, обучителни затруднения или предизвикателно поведение, от приемни семейства или ЦНСТ. Насърчаваме съвместно участие на деца и… Continue reading

Цяло щастие е, че можем да разчитаме на едни от най-добрите преводачи от и на английски език в региона, не само за писмени текстове, но и за устен превод. Доста добре се справяме и с руския. 

Не ни се опират задачи в областта на туризма,  социалната политика и детското развитие. Всичко, което трябва да знаете, е, че сме бързи и си струваме парите.

Ако вече смятате, че можем да сме ви полезни с някое от нашите умения, просто… Continue reading

  • Международен проект за развитието на неформално образование за млади хора в младежки и социални центрове по актуални европейски теми; разработване и провеждане на интерактивни обучения по метода „учене чрез преживяване” на тема „Институции и организации на Европейския Съюз”.
  • Обучителни модули и презентации за деца и младежи в училище, за педагози и педагогически съветници по актуални теми.
  • Програма „ЕКсперт“ – програма от интерактивни модули за обучения на специалисти от социалната, образователната сфера и НПО.
  • Организиране на учебни посещения за колеги от… Continue reading

В духа на времето и Вашия професионализъм предлагаме нов тип обучения по програма „ЕКсперт”, защото сме убедени, че:

„Нищо не е по-важно от постигането на пълния ви потенциал” Лари Уингет

Обученията, които можете да заявите са съобразени с Вашите професионални интереси и желание за развитие и са базирани на дългогодишния опит и практика на екипа на „Еквилибриум”, получили признание в национален и международен мащаб. Можете да избирате между разнообразни теми и различни иновативни, практични и доказани в годините методи и… Continue reading

Обучението е насочено към специалисти, работещи в социалната сфера и към ръководители на социални услуги. Има за цел да повиши професионалните им компетенции, като им представи един по–различен модел на работа и АКТИВНА подкрепа на семействата.

Участниците ще получат насоки за предоставяне на социални услуги в общността и индивидуално консултиране по разработването на отделните услуги. Специално внимание се отделя на организацията на работа, на професионалната документация, развитието на персонала.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни… Continue reading

Обучението е насочено към специалисти от подпомагащите професии и има за цел да представи по един нов начин работата със семейства, желаещи да осиновят дете.

Програмата променя нагласи, дава знания и умения за  целия  процес на осиновяването, така че той да се случва по-най добрия начин за детето. Участниците придобиват увереност как да създават пространство за рефлексия и споделяне на надеждите и очакванията. Обсъждат се реални ситуации в процеса на осиновяване и прилагане в практиката на… Continue reading

Този курс се фокусира върху идентифицирането и управлението на рисковете, свързани с предоставянето на социални услуги.

Не е възможно да се елиминират всички рискове. Обаче ние, като доставчици на

социални услуги, имаме задължението да оказваме закрила на хората –

служители, клиенти, членове на социалните кръгове, с които общуваме –

доколкото това е осъществимо в разумни граници. Рискът може да се свърже с

законовите действия, които ние предприемаме при доставката на

услуги според програмата за управление, или с физическата среда… Continue reading

Обучението е насочено към формиране на умения за подготовка, провеждане и оценка на обучения, базирани на теориите за учене чрез осмисляне на личния опит; надграждане на познанията относно ролята на обучителя и обучаемите, както и представяне на богат набор от практически инструменти и техники за водене на интерактивни сесии.

Обучението се предлага в рамките на 12 учебни часа, разпределени в два дни.

Цена: 80 лева

За повече от трима участници от една организация – отстъпка от 10%!

Обучаващ екип:… Continue reading