• English
  • български

1На 25 и 26 април 2013 г. социалните работници от екип „Деинституционализация” при Центъра за обществена подкрепа бяха на работно посещение при нас в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе.

Срещата е част от годишното планиране за развитие на капацитета на колегите и повишаване на професионалната компетентност на социалните работници от екипа на ЦОП Пловдив към Общинския комплекс за социални услуги.

По време на работната среща в КСУДС гр. Русе социалните работници имаха възможността да се запознаят с екипите и услугите, предлагани в Комплекса и да обменят опит и добри практики в сферата на социалните услуги за деца и семейства.

Основна тема на разговорите и на двата екипа беше процесът на деинститутуционализация, който е актуален и за двата града, тъй като са от 8-те пилотни в страната, където тече преструктурирането на Домовете за медико социални грижи по проект „ПОСОКА:семейство” на Министерство на здравеопазването. Екипът ни сподели нашия модел на работа, който се основава на непрекъсната комуникация и координация между всички инстититуции и организации, обвързани с процеса в Русе. Гостите от Пловдив изразиха възхищението си от този факт и споделиха, че със сигурност на това се дължат и добрите резултати в Русе, които много им се иска да пренесат и на тяхна територия.

Двата екипа обсъждаха в подробности и работата си с приемни родители, кандидат осиновители и осиновители. Пловдивските гости ни накараха да се чувстваме горди с това, че използват наш модел в работата си с функционираща при тях група за кандидат осиновители и осиновители. Обещаха да вземат участие, заедно с представители на тази група, в следващата 4-та поред среща „Приятели на осиновяването”, която „Еквилибриум” организира в края на септември 2013 в Русе.

Разменихме си много подаръци – информационни и рекламни материали за дейността ни – и се разделихме, но не за дълго, тъй като контактите ни продължават по всички възможни канали.