• English
  • български

Председателят на русенската организация Еквилибриум Дейвид Бисет представи общността на българските нестопански организации, предоставящи социални услуги за деца, на международна конференция на Европейската социална мрежа, която се състоя тази седмица в ирландската столица Дъблин.

Целта на конференцията беше да съпостави предоставянето на социални услуги за деца в четири европейски държави – България, Ирландия, Швеция и Франция. Тази инициатива се осъществява в рамките на проекта „Да инвестираме в услугите за деца, да подобрим резултатите”, който се осъществява от Европейската социална мрежа в партньорство с Европейската комисия като част от голяма програма „Да инвестираме в децата, да прекъснем цикъла на неравностойното положение”, насочена към намаляване на бедността при децата наполовина към 2020 г.

Участниците дискутираха силните и слабите страни на четирите национални системи. Европейската социална мрежа ще повтори инициативата с шест други държави с цел да създаде цялостна картина на действията срещу неравностойното положение на децата и техните семейства. Бяха разгледани пет сфери – ранно детско образование и грижи, промотиране на равните възможности за образование, равен достъп до здравни грижи, инвестиции в подобряване на условията за живот, подкрепа за семействата и грижи в общността.

Сдружение Еквилибриум, което заедно с партньора си Клуб „Отворено общество” – Русе управлява Комплекса за социални услуги за деца и семейства, оказва широка подкрепа за развитието на новаторски социални услуги в редица български градове. Дейвид Бисет е член на управителния съвет на Национална мрежа за децата – организация, която обединява над 100 български НПО, работещи в подкрепа на децата, и която е член на Европейската социална мрежа.