• English
  • български

През май 2011 Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Русе (КСУДС – Русе) стартира работата по проект „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, който се реализира от Фондация „Карин дом” в партньорско сътрудничество със Сдружение Еквилибриум.

Проектът е финансиран от Фондация „Лале” и има за цел да развие и приложи модел на ранна интервенция за превенция на институционализацията на деца със специални нужди от десет неправителствени организации – партньори по проекта, работещи в местните общности на територията на страната.

Прочетете повече за проекта тук