• English
  • български

web_christamas2007_1Тази година Коледа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе премина в духа на старите традиции. Идейни организатори на тържеството бяха Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум, а изпълнители – творческият екип на КСУДС.

На 19 декември 2007 година всички гости направиха магично пътуване назад във времето. Неусетно преминаха през поля и планини, векове и епохи, градове и държави. Прекосиха Великата Римска империя и стигнаха до Ханаанските земи на Израел, пред портите на Витлеем, където се потопиха в магията на Христовото Рождество. Пред очите им ангели небесни извисиха гласове и известиха на бедуинските овчари за раждането на Младенеца – Спасителя на света.

web_christamas2007_1Всички станаха свидетели на изгрева на Чудната звезда, която ги огря със своята сияйна светлина и поведе тримата мъдреци към пещерата, където бе роден Божия син – Иисус. Там в сламата, сред животните, в малка ясла лежеше Младенеца, закърмен от майка си – Пресветата Дева, и закрилян от Йосиф, пред които с голяма почит мъдреците и гостите на тържеството поднесоха своите скъпи дарове. Святата Коледна нощ на Христовото Рождество бе почетена с песни, танци, стихове и много благопожелания.

Председателят на Сдружението с нестопанска цел Еквилибриум Дейвид Бисет обясни, че неговата организация търси таланта и индивидуалността на всяко дете. Той пожела на децата да заспиват винаги, хванали ръката на някой възрастен.

Децата се завърнаха от пътуването с лакомства, а гостите – с информационни материали на КСУДС и СНЦ Еквилибриум.

Всички отнесоха в сърцата си много детски усмивки и коледни вълнения!