• English
  • български

12900189_1325230510838803_675610770_nВторият етап от кампанията, посветена на доброто родителство и превенция на агресията сред най-малките в детските градини, завърши с общ празник на деца родители и учители от двата филиала на ОЗД „Понокио“ и ОЗД „Русалка“.

Кампанията на „Еквилибриум“ в детските градини събира все повече привърженици и родителите от четири детски градини, в които тя се провежда в продължение на 6 месеца, изразяват желание и готовност срещите с екипа от Комплекса за социални услуги за деца и семейства да продължат поне веднъж месечно и за напред.

Обратните връзки на родители и учители за кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“ са повече от положителни. Те споделят, че общите усилия на родители и педагогически персонал за подобряване на взаимоотношенията и комуникацията по между им има положителен ефект върху децата. Философията на кампанията – поощряване на силните страни на децата, позитивното взаимодействие между трите страни – деца – родители – учители, им помага да погледнат от друг ъгъл върху начина, който всичко това рефлектира върху малчуганите.

Най-добре всичко това се вижда на заключителните празници в детските градини, на които деца и родители създават своите нови, положителни приказни герои и демонстрират общата си работа чрез „Пътеводител в страната на доброто родителство“. Интерактивната книжка, специално издадено от „Еквилибриум“ в помощ на родителите, дава възможност те да чуят мнението на децата си по различни въпроси чрез картинки, емотикони и други общи забавни задачи.

Кампанията „Да възпитаваме като окриляваме“ продължава в ЦДГ „Зора“ по желание и заявка от тяхна страна, а ще обхване и други детски градини в Русе, тъй като интересът към нея е голям.