• English
  • български

3b16ccbc3178fbffcf04ea92fc978690454c7a64f498a3f1914e7fca3f1c9511Програмата „Правилната посока: участието на децата като път към правата” на Сдружение „Еквилибриум“ стартира с първите две сесии с деца от 5 клас в Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе.

Основната цел на програмата е да разшири участието на децата в постигането на техните права и изпълнени на техните отговорности в рамките на общностите,  в които живеят (семейство, училище, квартал). Познаването на правата и отговорностите, разбирането за взаимната връзка между права  и отговорности у децата да доведе изготвяне заедно с тях до Алгоритъм за действие при насилие, който те познават и да могат да използват.

Участието насърчава децата и младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят мнение и да влияят на политиката и практиките, отнасящи до тях. Разбира се, това не се случва автоматично и децата се нуждаят от подкрепа и окуражаване, за да могат да участват по смислен за тях начин. „Еквилибриум“ от над 10 години работи, за да повиши познаването и зачитането на правата на децата, което изисква целенасочена работа и със самите млади хора.

„Еквилбириум“ използва нетрадиционни методи на популяризиране на Конвенцията сред децата, при които в центъра на обучителния процес са самите деца и млади хора – неформалният клубен формат дава възможност за свободно и творческо изследване на темите чрез средства и методи, предлагани от самите деца и обмяна на информация и усвояване на знания чрез взаимодействие между тях.

В първия етап от развитието на детските клубове, чрез методи и техники на учене, базирано на опита (учене чрез преживяване) и чрез играта децата се запознават с Конвенцията и развиват умения и нагласи, като приемане на различията и толерантност, взаимопомощ, работа в група, осмисляне на проблеми и самостоятелно набелязване на решения, активно и критично мислене, самоуважение и чувство за значимост, осъзнаване на собствената способност да променят хората и живота около себе си.

Петокласниците от музикалното училище вече успяха да се убедят в това, че правата и отговорностите не са просто членове от Конвенцията за правата на детето, а могат да бъдат интересни, забавни и полезни, защото са свързани с живота и преживяванията им всеки ден – в къщи, на улицата, в училище и дори и на сцената.

Програмата на „Еквилибриум“ ще обхване и ОУ „Васил Априлов“ и ОУ„Тома Кърджиев“, а при заявен интерес и в други русенски училища.