• English
  • български
Днес, под председателството на заместник-министър председателя по управление на европейски средства г-н Атанас Пеканов, се проведе първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество, свикано след встъпването в длъжност на служебното правителство.
Вицепремиерът потвърди важността на Съвета и на представителството на гражданските организации.
Краткосрочен фокус на Съвета ще бъде довършването на работата по финансовия механизъм за подкрепа на граждански организации. Още в рамките на предстоящата седмица ще се планират работни срещи с представители на различни ведомства за обсъждане на възможните варианти.
Председателят на СРГО г-н Пеканов се ангажира да провери какъв е възможният оптимален обхват на мерките по ОП Техническа помощ, по които могат да се включат граждански организации. Общото решение на Съвета бе да се възстанови активният режим на работа и да има заседание на всеки две седмици.