• English
  • български

В рамките на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, като партньор на Община Русе в изпълнението му, сдружение „Еквилибриум“ проведе специализирано обучение на 22 педагози от детски градини „Снежанка“ и „Червената шапчица“.

Обучението бе по важни за педагозите теми за създаване на позитивна среда за грижа и обучение на децата в детски градини, която насърчава развитие на автономността и отразява индивидуалността на всяко дете. Обучителите Елена Петкова и Стефка Петева представиха по интерактивен начин теорията за множеството интелигентности на Хаурд Гарднър и техники, чрез които децата да се забавляват и учат по-успешно. Особено внимание в обучението бе обърнато на играта като основен и естествен начин, по който децата се развиват и откриват света във възрастта от 3 до 7 години. Учителите споделиха и своя опит в работата с децата в ранна възраст, както и предизвикателствата пред, които ги изправя системата на образованието в детските градини в страната.

От 2018 г. „Еквилибриум“ е лицензиран доставчик на обучения за педагогически персонал с три, одобрени от Министерството на образованието програми. Обучението през април бе второто, проведено по проекта на Община Русе.