• English
  • български

Сдружение „Еквилибриум“ е една от трите организации в цялата страна, избрани текущо от дарителската програма „Ирис“ да получи финансиране за свой проект в размер 20 000 лв., за да осигури подкрепа на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.

Програмата финансира сдружение „Еквилибриум“ за втори път в знак на висока оценка за приноса й за живота и здравето на уязвимите деца чрез изпълнението на първия й проект „Устойчиви семейства“. В рамките на 5 месеца проектът осигури подкрепа за 313 души от 74 семейства в Русенска област, при които съществува риск от бедствено положение и раздяла  с децата.

Новият 8-месечен проект ще съдейства на 90 семейства със 195 деца от областта да преодолеят негативните последици на пандемията. Предвидено е освен пряката подкрепа за семействата Сдружение „Еквилибриум“ да издаде брошури за отглеждане на бебета на възраст 0-1 години и за ранно детско развитие, чрез които ефектът от проекта да достигне до много повече семейства в цялата страна.

***

Допълнителна информация

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Линк – https://bit.ly/3oPkYRV

 

За повече информация как Сдружение „Еквилибриум“ оказва подкрепа на децата и семействата им в обстановка на пандемия моля да се свържете с председателя на организацията Елена Петкова на тел. 0884 716557 и електронна поща e.petkova@eq-bg.org