• English
  • български

image_600x450Информация за резултатите от реализирането на двата Тематични фонда вече е достъпна online

Сайтът http://swissbgcooperation.bg/bg/  поставя акцент върху 63-те на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда. На сайта регулярно ще се публикуват новини и информация за събития по всеки от проектите, с оглед създаване на условия за сътрудничество между отделните организации, получаващи безвъзмездна помощ, и синергия между проектите. Специален раздел в сайта ще обобщава и представя публикации за проектите и за инициативите на Швейцарското междинно звено в други онлайн и печатни издания.  

Новата интернет страница представя накратко консорциума „Швейцарско междинно звено“, състоящ се от две швейцарски организации – фондация „Innovabridge“ и консултантската компания „Neosys“ и един български партньор – Балкански институт по труда и социалната политика.

Швейцарското междинно звено насърчава организациите, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата Тематични фонда, регулярно да предоставят за публикуване в страницата информация както за своите предстоящи събития и инициативи, така и за постигнатите в рамките на проектите резултати и цели.