• English
  • български

06.04.2015 г.

11:00 до 13:00 ч. – Откриване „ Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“

– за малки и големи гости на МОЛ Русе и подкрепящи социално ангажираните каузи на

сдружение „Еквилибриум“, доставчик на услугите в Комплекса за социални услуги за деца и

семейства – възможност отново да творим красота и добро

16:00 до 18:00 ч. – „ Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“ със

сдружение „Еквилибриум“ с подкрепата на художника Огнян Балканджиев и доброволци

07.04.2015 г.

16:00 до 18:00 ч. – „ Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“ със

сдружение „Еквилибриум“ с подкрепата на художника Огнян Балканджиев и доброволци

08.04.2015 г.

14:00 – 18:00 –Детски великденски благотворителен щанд на децата от Комплекса за

социални услуги – уникални изделия, с които можете да украсите празничната си трапеза

или да поднесете като подарък на близките си – ръчно изработени и с много любов за вас!

16:00 до 18:00 ч. – „ Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“ със

сдружение „Еквилибриум“ с подкрепата на художника Огнян Балканджиев и доброволци

09.04.2015 г.

16:00 до 18:00 ч. – Ще украсим заедно МОЛ Русе с вашите пана!

„ Елате с багри да изпъстряме паното и да възкресим доброто“ със сдружение

„Еквилибриум“ с подкрепата на художника Огнян Балканджиев и доброволци