• English
  • български

DSC08459Специалисти на „Еквилибриум“  на работно посещение в Македония, за да споделят добри практики в областта на ранното детско развитие за децата от уязвими групи

Професионалисти от над 10 организации-членове на Национална мрежа за децата – България и три партньорски организации от Македония в продължение на 2 месеца обсъждаха успешните подходи и методи за влизане в ромска общност и работа с децата и родителите.

Директорът на Комплекса за социални услуги – Милена Влахова се включи на обучително-дискусионен семинар в София на 29-30 септември 2015 г., като представи многостранния опит и практики на „Еквилибриум“ в областта на ранното детско развитие. Работа по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, семейно ориентирания подход в ранната интервенция за деца с увреждания, който развива организацията в Русе, Play групата за бебета в Комплекса, проектът в два ромски квартала в Русе „Уверени родители за успешни деца. Игротека за родители“, който набира все по – голяма скорост и популярност в ромските общности, са само част от направленията в ранно детско развитие, които „Еквилибриум“ развива от няколко години.

По проекта, финансиран от международната организация за ранно детско развитие и предучилищно образование International Step by Step Association (ISSA) на Национална мрежа за децата на 13 и 14 октомври 2015 г. Светла Межри – ръководител на Центъра за обществена подкрепа към социалния комплекс участва в организирано посещение на три социални услуги в столицата на Македония, Скопие. Тя сподели впечатленията си от посещението и това, че проблемите в България и Македония в работата с ромска общност са доста сходни, но и че е открила доста успешни решения при македонците, които България би могла да заимства.

Общите проблеми са свързани с високата неграмотност и безработица в общността, ранните бракове, миграцията на семействата в чужбина, която е и една от причините за високия процент на отпаднали от образователната система деца. Различното в Македония: ромската декада е продължена с още 10 години до 2025 г. и предоставя стипендии на деца, които преминават с добър успех в средно образование, както и осигурява средства за медиатори; осигуряват се безплатни карти за пътуване на учениците; в македонските училища децата имат възможност да изучават литературен ромски език, тъй като вкъщи говорят на диалект;  има голям брой  роми, които завършват висше образование; самите родители се записват в училище за възрастни, защото се срамуват, че са неграмотни.

Специалистите от България и Македония се обединиха около мнението, че ако не се променят стереотипите и от двете страни – роми и основно население, ако не се работи активно на терен – и с децата, и с родителите, с много внимание и креативност, ромите няма да се интегрират. Специалистите от Сдружение „Еквилибриум“ са убедени, че точно тези подходи на работа в ромска общност са най – ефективни и последователните, дългогодишни усилия в тази посока дават резултати.