• English
  • български

Специалисти от „Еквилибриум“ представиха опита на организацията в кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги“ състояла се днес в Стара Загора.

Събитието е проект на международната организация по миграция и Уницеф. Светла Межри представи добри практики и предизвикателства с тези целеви групи в звено Спешен прием към Центъра за обществена подкрепа, а Милена Неделчева представи случай от практиката на Звено „Майка и бебе“ към Обединени детски услуги „Слънчо“.