• English
  • български

До 

Г-н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Относно: Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Сдружение „Еквилибриум“ съществува и работи от 15 години както на територията на Община и Област Русе, така и на национално и европейски ниво.

От 15 години сме тези, които стоят най-близо до уязвимите деца и семейства, и не просто стоим, а оказваме денонощна подкрепа и помощ, за да могат да се справят с кризите, в които изпадат поради бедност, увреждане, социално изключване, за да могат да отглеждат децата си у дома и дават най-доброто, на което са способни. През годините се наложихме като един най-качествените доставчици на социални услуги в държавата и това се потвърждава от обратните връзки от потребителите на нашите услуги, студентите, които обучаваме и цялата русенска гражданска общност, която ни подкрепя безрезервно, защото сме заслужили доверието й. Към настоящия момент управляваме 10 социални услуги за деца и семейства на територията на Общините Русе и Бяла. Поели сме отговорността и се грижим за деца и младежи с изключително тежки увреждания и такива, които се нуждаят от постоянна медицинска грижа в центрове за настаняване от семеен тип. Правим това, въпреки ниските финансови стандарти и безобразно ниските заплати в социалните услуги (специалистите работят за заплати между 560 и 700 лв.). Непрекъснато набираме дарения, изготвяме и работим по проекти, които да дофинансират делегираните от държавата дейности, инвестираме в сграден фонд, който е собственост на общините, доставяме най-висококачествената грижа за всички деца и семейства, които подкрепяме.

Ние сме били винаги едни от пионерите във въвеждането на иновативни услуги за хората, тъй като познаваме от близо техните нужди и инвестираме с експертиза, средства и цялата си енергия в промяната. Промяна на системите, така че да отговарят на потребностите на най-уязвимите, промяна в нагласите на обществеността към най-уязвимите, промяна  в самите уязвими групи, с които работим, за да станат поуверени и по-успешно включени в пазара на труда, образованието и икономиката.

Създатели сме на първата в страната универсална услуга за деца от 0 до 7 години и техните родители – Семеен център „В света на ранното детство“. И новият Закон за социалните услуги за първи път припознава нуждата от такъв тип общодостъпни услуги с цел да се предотвратят последващи рискове за децата и семействата, т.нар. превенция на риска.

Пионери сме в процеса на деинституционализация на грижата за деца, закривайки заедно с „Надежда и домове за децата“ първия дом за бебета в Тетевен – 2010 г. И от тогава участваме в закриването на над 18 дома за бебета в цялата страна. Но ние не просто вярваме, че институциите не са добро място за децата, ние инвестираме в разработването, създаването и развиването до най-високо качество на алтернативни услуги за децата и техните семейства.

„Еквилибриум“ познава и прилага най-високите международни стандарти, благодарение на партньорството ни с тези университети, които ни подкрепят експертно като доставчик на социални услуги. (Прилагаме списък)

Ние не можем да допуснем, че държавата ще се поддаде на фалшиви новини и атаки срещу най-прогресивната част от своето общество – гражданския сектор, че ще позволи на нечисти сили и интереси да диктуват законите (един от най необходимите за продължаване на реформата е ЗСУ), политиките и практиките в страната.

Не можем да приемем факта, че Вие, уважаеми народни представители, ще преклоните глава и ще приемете нечистоплътните предложения за зачеркване на усилията на толкова много хора, чиято основна мисия е да оказват подкрепа на най- уязвимите и да бъдат промяната, коректива и съдържанието на една от най-добре реформираните и регулирани системи в страната – социалната. Да, трудности има, нужда от още много работа – има, но това е процес, който може да се случи качествено единствено и само заедно – държава и граждански сектор – НПО.

Ние от „Еквилбриум“ настояваме този път да застанете твърдо като политици и държавници и да защитите не нас НПО, а гражданската сила и уязвимите хора, които представляваме и без които вече няма да можете да говорите за гражданско общество. Да защитите конституционното ни право на съществуване, както и правото да се справяме с най-нелицеприятната част от живота – грижата за уязвимите, изключените и онеправданите, защото сме доказали, че това за нас наистина е мисия и че го правим най-качествено.

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

Сериозно сме обезпокоени от законопроект 954-01-76, с посочените мотиви. На първо място, безпокойствието ни идва от това, че „НПО“ се противопоставя на хората, като нещо, което има различни интереси, от тези на потребителите и уязвимите групи. Искаме отново да подчертаем, че ние като граждански организации представляваме хората – наши учредители са родители на деца с увреждания, потребители на социални услуги, експерти и професионалисти от социалната сфера, които освен да работят в тази материя, имат идеални цели да я променят, за да бъде по-добра, ефективна и резултатна. Прилагаме обратни връзки от клиенти на социалните ни услуги, граждани от Русе, които познават нашата работа от години и ни подкрепят безрезервно, студенти, които се обучават в нашите услуги и придобиват най-безценното – практически опит, но и се „заразяват“ с мисията да бъдат в подкрепа на хората, които имат нужда от нея.

Нашата работа е обществено полезна и абсолютно прозрачна, и достъпна за всеки.

Призоваваме Ви отговорно да подходите и да отхвърлите представения законопроект за отмяна на закона за социалните услуги.

 

С уважение:

Сдружение с нестопанска цел

„Еквилибириум“

Русе, ул. Доростол №22, Семеен център