• English
  • български

д-р Джурелова

На 19 септември 2013 г. Марияна Великова от Сдружение Еквилибриум взе участие в кръгла маса за предизвикателствата на социалното договаряне, организирана от Български център за нестопанско право и Националното сдружение на общините.

Механизмът на социалното договаряне се прилага в България от 11 години. При стартирането му през 2004 г. е имало проведени само два конкурса и възложени две социални услуги. Днес, по данни за 2012 г., има вече възложени 178 услуги на външни доставчици на обща стойност от около 16…

folded-arrow1