• English
  • български

Осиновяване

fakti12006 – 2009 –  над 30 семейства кандидат-осиновители са преминали по свое желание обучение в нашия Комплекс. В момента децата в тези семейства са вече ученици, но продължават да посещават Комплекса, като участници в Поддържащата група.

През 2007 г. е поставено началото на поддържащата група на КОС и Осиновители, която съществува и функционира и в настоящия момент

  • Наредба № РД- 07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване се…

    folded-arrow1