• English
  • български

girgini[1]Национална мрежа за децата (НМД) организира лагер, включващ едновременно деца и възрастни, представители на различни български организации, които работят за децата.

„Еквилибриум” взе участие с трима тийнеджъри, които заедно с останалите се запознаха със структурата, мисията и работата на НМД и участваха в създаването на нова рамка за детско участие. Дейвид отговаряше за дейностите, свързани с изработването на рамката за детско участие.

Сдружение „Еквилибриум” е представено в борда на НМД чрез Дейвид Бисет и една от главните роли на Дейвид е да използва опита и знанията на „Еквилибриум” за създаване на методики за включване на деца и младежи в Мрежата. НМД и „Еквилибриум” работят съвместно за развитие на образованието, пренареждане на учебния план и в частност, насърчаване на детското участие в училищата, младежката активност и обществена ангажираност.