• English
  • български

На 29-ти и 30-ти юли председателят на Еквилибриум, Дейвид Бисет, посети заседанието на управленския комитет, провеждащо се в румънския олимпийски спортен център край езерото Снагов.

ChildPact е местна коалиция за защита правата на детето в черноморските и балканските държави, от които представители в организацията имат Албания, Армения, Грузия, Азербайджан, България, Сърбия, Румъния, Молдова и Косово.

Участниците обсъждаха въпроси свързани с устава на организацията и зададените цели, и се подготвиха за конференция насочена за септември, която има за цел да събере на среша ръководствата на държавните агенции за закрила на детето.

Освен това членове на управителния комитет изпробват прототип на индекс на детската закрила, който ще спомогне за оценяването на дейността и развитието на агенциите за закрила на детето въз основа на Конвенция на ОН за правата на детето. Крайния продукт ще изпълнява следните функции:

  • Да установи регионален план за наблюдение на мрежите за работа с деца, както и да влияе върху вземането на решения относно политиката в тази сфера.
  • Да определя пропуските и нуждите на системата за детска закрила и да създава условия за сравнение и обмяна на опит между държавите. Това ще помогне на ЕС и държавите членки да определят проблемите, върху които трябва да се фокусират.
  • Да изисква събирането на информация и изготвяне на статистики поради наличието на големи пропуски в тази област.
  • Да обедини различните институции и участници (държавни и неправителствени, академични и международни) под общи идеи и принципи.
  • В крайна сметка цели да предложи варианти и отговори за подобрение на качеството и обема на работа на системата за детска грижа.