• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ рамките на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЦКО Русе, в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и семейства, провеждат летни занимания с децата.

Децата, посещаващи лятната програма на Комплекса, заедно с кариерните консултанти от ЦКО Русе, подпомогнати от социалните работници, разсъждават за многообразието от различни професии, необходимите качества и умения за тях, участват в интерактивни упражнения и игри, свързани с опознаване на своите лични качества и света на професиите чрез използване на арт методи и техники.

Разделени на групи, съобразени с възрастовата разлика и различната тематика и методи на работа, децата подобряват своите когнитивни и социални умения, обсъждат различни теми: „Имена на професиите”, „Какви качества притежавам?”, „Необходими професии”. Акцентът се поставя върху значението на различните професии и умения и потребността им на пазара на труда. В ролевата игра „Сървайвър” беше симулирана екстремна ситуация, която изисква търсенето на решение на жизнено важни въпроси, преосмисляне на нагласи и решение за избор.

Дейностите са съобразена с възрастта, интересите и възможностите на децата.

Екипът от кариерни консултанти провеждат заниманията по занимателен начин чрез използване на игри, филми, гатанки, рисуване и други творчески техники.

До този момент са проведени две интерактивни сесии с децата в Комплекса и заниманията продължават.

Целта на проекта е създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот. Кариерното ориентиране е разбирано в широк смисъл, който интегрира всички измерения от живота на човека, процес, който започва от ранното детство и продължава през целия съзнателен живот на човека.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA