• English
  • български

За втора година учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер” – Русе ни дават урок по съпричастност и щедрост. По случай Световния ден на глада Ученическият парламент организира събиране на  хранителни продукти за деца в неравностойно положение, с които работят социалните услуги от Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Екипът на Сдружение „Еквилибриум”, който управлява социалните услуги, изказва огромна благодарност на децата, техните родители и педагози, които могат да се гордеят с това, което децата правят за другите! Благодарим за вашата чувствителност, за вашата доброта, за това, че дарявате вяра и надежда в доброто!

„Еквилибриум“ ще връчи официално сертификат „Благотворец Храбър“ на директора на училището с благодарност за поредния жест на съпричастност на деца, учители и родители!