• English
  • български

Най-често това са думите,  които подкрепените семейства по проект „Устойчиви семейства 2” отправят към екипа на Сдружение „Еквилибриум”.

Проектът е финансиран по програма „ИРИС“, която подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Проектът е продължение на дейностите в подкрепа на засегнати от Covid -19 семейства, като в периода януари 2021 г. – август 2021 г. е оказвана помощ на 104 семейства – 421 човека /222 деца, 84 мъже и 115 жени/. Програма „Ирис” дава възможност за своевременна реакция при кризисни моменти, следствие на пандемията, и оказване на конкретна подкрепа, от която има нужда семейството. Затова подкрепата е индивидуална и различна  – от хранителни продукти, от адаптирано мляко, памперси и бебешки консумативи, дърва, различни медицински изследвания, прегледи при АГ специалист, поставени 6 вътрематочни спирали след направен информиран избор, заплатено дентално лечение на дете, закупени две печки, два таблета за образователни нужди на три деца, тетрадки, канцеларски материали, раздадени лични предпазни средства и хигиенни консумативи. Оказана е и подкрепа чрез заплащане на режийни разходи на някои семейства /електроенергия и вода/, както и на специфични услуги – специализирана подкрепа по дислексия и логопед. Раздадени са два вида разработени от екипа брошури – за начините за предпазване от Covid-19 и брошура за  ранно детско развитие за деца от 0 до 1 г. за най-важните грижи, които трябва да се полагат от родителите в този най-уязвим и важен период за децата. По време на проекта са реализирани и 80 психологически консултации за намаляване на тревожността, за преодоляване на семейни проблеми, за предизвикателствата в грижата за децата, както и за трудности, свързани с Covid кризата в страната, социалната изолация и др. Зад цялата изредена подкрепа – материална и консултативна, стоят различни човешки истории, обединени от желанието на родителите да се справят с кризите и от постоянния им стремеж да дадат най-доброто на децата си.

С благодарности от екипа на „Еквилибриум” към програма „Ирис”, към които отправяме и част от пожеланията на участниците в проекта „Устойчиви семейства -2”: „Винаги да продължават да помагат на хора в нужда и беда”; „Продължавайте да правите добро!”,„Да бъдат все така тактични, отзивчиви, човечни. Бъдете такива, каквито сте – хора с големи сърца!”