• English
  • български

Rs_pressconference[1]На 15 и 16 ноември в Русе гостува 16-членна делегация от Молдова, в чийто състав бяха представители на Министерството на социалната закрила и здравеопазването, представители на община Кишинев, ръководител и персонал от дома за медико-социални грижи за деца в Кишинев, представители на нестопански организации, които реализират проекти на британската организация „Надежда и дом за децата” в Молдова.

Поводът за посещението беше запознаване с реформата в сферата на грижата за деца в България, а Русе беше избран като град, в който тези социални услуги са развити в най-висока степен.

На 15 ноември сутринта гостите посетиха Центъра за настаняване от семеен тип и Детския кът за развитие. Следобедът беше посветен на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Дейвид Бисет и Десислава Енчева представиха работата на Комплекса, който „Еквилибриум” администрира по договор с Община Русе и в партньорство с Клуб „Отворено общество”. Денят завърши с представяне на системата за закрила на детето от самото й начало до настоящия момент от Директор Дирекция „Социално подпомагане” – г-жа Мариела Личева.

На 16 ноември преди обяд делегацията посети ОУ „Ангел Кънчев”, Ресурсния център и ЦДГ „Зора” като примери за много добре работещо приобщаващо образование. Г-жа Даринка Василева, старши експерт предучилищно образование в РИО на МОМН Русе, запозна гостите с реформата на образователната ни система в опитите си да осигури образование за всички деца, колкото и сложни и комплексни да са обучителните им потребности. Гостите бяха впечатлени от топлината и въображението, с които се подкрепят специалните деца в училище и детската градина. Особено ценни им бяха споделените подходи при преодоляване на резистентността предимно на родителите на другите деца.

На 16 ноември, вторник, от 14.30 ч. се проведе пресконференция в зала 1 на Областна администрация. Гостите говориха за своите впечатления от социалните услуги в Русе. Веднага след пресконференцията продължи дискусия по въпросите на грижите за децата и семействата, на която домакин беше Областна администрация. Г-жа Ана Попова, Регионален консултант по планиране в Североизточен район и регионален координатор за Област Русе на УНИЦЕФ, и г-жа Татяна Дончева, Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане” представиха областната стратегия за развитие на социалните услуги с акцент върху де-институционализацията на грижите за деца. Г-жа Даниела Константинова презентира социалните услуги, които общината предоставя директно или в партньорство с НПО и тези, които планира за разкрие, в подкрепа на процеса по де-институционализация. Гостите от Молдова представиха системата за закрила и социални грижи за деца в тяхната страна. Прес-конференцията и дискусията се водиха от Лора Саркисян от Клуб „Отворено общество” – Русе.

Визитата на делегацията от Молдова в България продължи на 17 и 18 ноември с посещение в гр. Тетевен, където британската организация „Надежда и дом за децата” съвместно с русенската организация „Еквилибриум”, изпълниха през 2010 г. първият за страната ни проект за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца. Гостите посетиха сградата на ДМСГД, която е в процес на преструктуриране, за да предоставя нови услуги за децата в риск в община Тетевен в рамките на Център за обществена подкрепа, от началото на 2011 г. На специално организирана среща в общината заместник кмета по социалните въпроси г-н Борис Врабевски запозна гостите с общинската стратегия за децата и изпълнените проекти за деца до този момент. Галя Бисет от „Надежда и дом за децата” представи проекта за преструктуриране на ДМСГД – Тетевен: закриването му като институция и разкриването на нови социални услуги в сградата.

Гостите от Молдова работят по закриване на два дома за деца, подобни на нашите ДМСГД – в град Кишинев и град Тираспол и посещението затвърди увереността им, че процеса по де-институционализация е необратим, особено за страна с амбиции за членство в Европейския съюз и че има модели, от които могат да черпят опит.