• English
  • български

На 11 август 2010 година Еквилибриум представи нова книга, написана от Дейвид, в която той изследва проблемите на детското включване – историята на развитието на концепцията и трудностите, пред които се изправят специалистите, опитвайки се да приложат всичко това в пряката си работа с деца.

Книжката е предназначена за всички специалисти, работещи в сферата на образованието и услугите за деца и вече можете да я намерите в сайта, в Раздел Публикации на EQ.

Областна администрация Русе услужливо ни предостави за ползване Зала 1, където с помощта на Клуб „Отворено общество” направихме презентация пред поканените гости. Сред тях бяха Стюарт Питърс и Вили Ангелова от посолството на Великобритания в България, Иван Григоров, заместник-областен управител на Русенска област, Татяна Дончева, Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Русе, Мариела Личева, Директор на Дирекция „Социално подпомагане” Русе, представители на партньорски организации и много приятели.

По план Дейвид беше основният презентиращ, но трябва да кажем, че беше засенчен от група деца, които пристигнаха за участие чак от село Дряновец. Самата книга започва с изброяване на невероятните постижения на тези деца, които през последните две години сами създават интригуващи и забавни увеселителни програми, с които радват хората в селото. Групата деца беше придружена от кметицата и библиотекарката, които от самото начало подкрепят и окуражават малчуганите в начинанията им.

По-късно същия ден Стюарт и Вили посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства.