• English
  • български

UCHENE -BGТова ръководство е предназначено за учители и други специалисти, работещи с млади хора, които искат да усвоят неформални, интерактивни методи на обучение, чрез които да запознаят децата с „ученето чрез преживяване на опит”.

Учене чрез преживяване на опит означава да научаваш нещата като вземаш пряко участие и ги изследваш вместо да получаваш обяснения за тях. Екипът на „Еквилибриум” смята, че е важно това да се случва, доколкото е възможно, в общността около училището, което децата посещават. Участието на децата в гражданското общество им позволява да допринесат за културния живот и социално развитие, докато учат.

Ние насърчаваме изследването на естествената природа, защото по този начин децата стават чувствителни към екологичните въпроси и опазването на околната среда на базата на техния собствен опит, а не научавайки го в стандартен урок или от манифестите на екологични организации

Виж още в PDF