• English
  • български

10 деца, ползващи услуги в КСУДС по желание на родителите им, бяха включени в дейности по Програма „Управление на Националната програма по туберкулоза в България”

Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза в България – компонент 4 „Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – младежи в риск”.

На децата бе направен тест за изследване на туберкулоза /проба – Манту/. След отчитането им на пет от тях бе поставена БЦЖ – ваксина, а на едно от децата от програмата бе предоставен ваучер за закупуване на хранителни продукти в размер на 90.00 лв